ปฎิทินนักลงทุน

เลือกปี  
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
14 ส.ค. 2562 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (Analyst Meeting)
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
25 ม.ค. 2561 J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference 2018
23 ก.พ. 2561 Thailand Energy & Petrochem Corporate Day จัดโดย Deutsche TISCO
6 มี.ค. 2561 CGS-CIMB Thai Corporate Day 2018 จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ CGS-CIMB
13 มิ.ย. 2561 Local Roadshow จัดโดย บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
10 - 11 ก.ค. 2561 Local Roadshow จัดโดย บล. ภัทร จำกัด
30 ส.ค. 2561 Thailand Focus จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 ต.ค. 2561 PTT Group Day จัดโดย บล. เคจีไอ จำกัด
23 พ.ย. 2561 Krungsri Energy and Petrochemical Day จัดโดย บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
27 มี.ค. 2561 Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
12 ก.ค. 2561 Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
19 - 24 ก.ค. 2561 Non Deal Roadshow ประเทศฮ่องกงและสหราชอาณาจักร จัดโดย บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
28 พ.ย. 2561 Asia Pacific Summit 2018 ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Morgan Stanley
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
19 ก.พ. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 (Analyst Meeting)
7 มี.ค. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560
(Opportunity Day)
15 พ.ค. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561
(Analyst Meeting)
23 พ.ค. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561
(Opportunity Day)
17 ส.ค. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561
(Analyst Meeting)
19 พ.ย. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561
(Analyst Meeting)
3 ธ.ค. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561
(Opportunity Day)
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ กิจกรรม
15 ก.พ. 2561 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และประจำปี 2560
10 พ.ค. 2561 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561
7 ส.ค. 2561 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561
9 พ.ย. 2561 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
11 เม.ย. 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27 ส.ค. 2561 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
15 - 18 พ.ย. 2561 งาน SET in the City 2018
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน – ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
9 ก.พ. 2560 J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference 2017
27 ก.พ. 2560 Deutsche TISCO - Thailand Energy Corporate Day
29 มี.ค. 2560 Local NDR arranged by CIMB Securities
13 มิ.ย. 2560 Local roadshow จัดโดย CNS Corporate Access
30 ส.ค. 2560 Thailand Focus 2017 arranged จัดโดย SET & Phatra & Bank of America
19 ต.ค. 2560 Energy Day จัดโดย KGI Securities (Thailand)
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน – ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
18 - 20 ม.ค. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศไต้หวัน จัดโดย KGI Securities
28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย CITI
4 - 5 พ.ค. 2560 MKE's Invest Asia London 2017 จัดโดย Maybank Kim Eng
11 - 13 มิ.ย. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศฮ่องกง จัดโดย CIMB Securities
4 - 5 ก.ย. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศสหราชอาณาจักร จัดโดย Morgan Stanley
6 - 7 ก.ย 2560 Non Deal Roadshow ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย Deutsche TISCO
4 - 6 ต.ค. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย Krungsri Securities
27 - 28 พ.ย. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศฮ่องกง จัดโดย HSBC
6 - 7 ธ.ค. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Phatra Securities & Bank of America Merrill Lynch
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
17 ก.พ. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559
(Analyst Meeting)
2 มี.ค. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559
(Opportunity Day)
17 พ.ค. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
(Analyst Meeting)
26 พ.ค. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
(Opportunity Day)
1 มิ.ย. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
(Opportunity Day) - นักลงทุนต่างประเทศ
16 ส.ค. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560
(Analyst Meeting)
22 ส.ค. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560
(Opportunity Day)
15 พ.ย. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
(Analyst Meeting)
17 พ.ย. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
(Opportunity Day)
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ กิจกรรม
15 ก.พ. 2560 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559
15 พ.ค. 2560 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
9 ส.ค. 2560 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560
13 พ.ย. 2560 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
7 เม.ย. 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
29 มิ.ย. 2560 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2560 - รอบที่ 1
30 มิ.ย. 2560 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2560 - รอบที่ 2
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน – ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
29 ม.ค. 2559 J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference 2016 (Local Roadshow) ประเทศไทย
7 มี.ค. 2559 SET & CIMB Securities - SET Thai Corporate Day 2016 (Local Roadshow) ประเทศไทย
25 มี.ค. 2559 dbTisco - Thailand Corporate Day (Local Roadshow) ประเทศไทย
1 ก.ย. 2559 Thailand Focus 2016: “A New Growth Strategy” ประเทศไทย
1 ธ.ค. 2559 IR Magazine Awards & Conference ประเทศไทย
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน – ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
27 - 28 ม.ค. 2559 Credit Suisse - NDR ประเทศสิงคโปร์
24 - 25 ก.พ. 2559 Bualuang Securities - NDR ประเทศฮ่องกง
3 - 4 มี.ค. 2559 RHB OSK - NDR ประเทศมาเลเซีย
3 มิ.ย. 2559 dbTisco - dbAccess Access PTT Day ประเทศสิงคโปร์
6 - 10 มิ.ย. 2559 CIMB Securities - NDR ประเทศสหราชอาณาจักร / ประเทศฝรั่งเศส / ประเทศเยอรมนี
27 - 29 มิ.ย. 2559 Krungsri Securities - NDR / MUFG - NDR Fixed Income ประเทศญี่ปุ่น
18 - 21 ก.ค. 2559 SET & Maybank Kim Eng - SET Thailand Conference 2016 ประเทศสหรัฐอเมริกา
25 ก.ค. 2559 Bualuang Securities & Morgan Stanley - Thai Corporate Day ประเทศฮ่องกง
26 ก.ค. 2559 Bualuang Securities & Morgan Stanley - Thai Corporate Day ประเทศสิงคโปร์
21 - 22 พ.ย. 2559 BNP Paribas - NDR ประเทศฮ่องกง
29 - 30 พ.ย. 2559 UOB Kay Hian - NDR ประเทศสิงคโปร์
6 - 7 ธ.ค. 2559 Fixed Income - NDR ประเทศสิงค์โปร์
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
18 พ.ย. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (Opportunity Day)
11 พ.ย. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (Analyst Meeting)
15 ก.พ. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558 (Analyst Meeting)
3 มี.ค. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558 (Opportunity Day)
13 พ.ค. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (Analyst Meeting)
24 พ.ค. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (Opportunity Day)
15 ส.ค. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559 (Analyst Meeting)
23 ส.ค. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559 (Opportunity Day)
11 พ.ย. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (Analyst Meeting)
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ กิจกรรม
12 ก.พ. 2559 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558
9 พ.ค. 2559 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559
8 ส.ค. 2559 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
7 เม.ย. 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
30 มิ.ย. 2559 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2559 - รอบที่ 1
1 ก.ค. 2559 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2559 - รอบที่ 2
16 - 17 ก.ย. 2559 นักวิเคราะห์และนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการเครือไทยออยล์ ประจำปี 2559
วันที่ กิจกรรม
20 พ.ย. 2558 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (Opportunity Day)
24 ส.ค. 2558 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 (Opportunity Day)
18 ส.ค. 2558 Analyst Meeting ไตรมาส 2 ปี 2558
22 พ.ค. 2558 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 (Opportunity Day)
19 พ.ค. 2558 Analyst Meeting ไตรมาส 1 ปี 2558
26 ก.พ. 2558 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2557 (Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
19 พ.ย. 2557 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557 (Opportunity Day)
20 ส.ค. 2557 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557 (Opportunity Day)
21 พ.ค. 2557 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557 (Opportunity Day)
5 มี.ค. 2557 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2556 (Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
28 พ.ย. 2556 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556 (Opportunity Day)
3 ก.ย. 2556 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556 (Opportunity Day)
1 พ.ค. 2556 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556 (Opportunity Day)
21 ก.พ. 2556 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2555 (Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
16-17 พ.ย. 2555 โครงการเยี่ยมชมโรงกลั่นปี 2554 สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย ปี 2555
10 ส.ค. 2555 Analyst Meeting ไตรมาส 2 ปี 2555
26 ก.ค. 2555 โครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลานสานสัมพันธ์ชุมชน
30 เม.ย. 2555 วันจ่ายเงินปันผล
5 เม.ย. 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
24 ก.พ. 2555 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554 (Opportunity Day)
23 ก.พ. 2555 ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
15 ก.พ 2555 Analyst Meeting ไตรมาส 4 ปี 2554
วันที่ กิจกรรม
17 พ.ย. 2554 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554 (Opportunity Day)
11 พ.ย. 2554 Analyst Meeting ไตรมาส 3 ปี 2554 (Tentative)
24-27 พ.ย. 2554 SET in the City 2011
9 พ.ย. 2554 ส่งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2554 (Tentative)
30 ก.ย. 2554 วันจ่ายเงินปันผล
14 ก.ย. 2554 ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
10 ส.ค. 2554 Analyst Meeting ไตรมาส 2 ปี 2554
9 ส.ค. 2554 ส่งงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2554 (Tentative)
4 ก.ค. 2554 โครงการเยี่ยมชมโรงกลั่นปี 2554 สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย ปี 2554 ครั้งที่ 2
30 มิ.ย. 2554 โครงการเยี่ยมชมโรงกลั่นปี 2554 สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย ปี 2554 ครั้งที่ 1
24 พ.ค. 2554 Analyst Meeting ไตรมาส 1 ปี 2554
12-15พ.ค. 2554 มหกรรมหารเงิน 2554
11 พ.ค. 2554 ส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2554
10 พ.ค. 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงกลั่นปี 2554 บน Website
29 เม.ย. 2554 จับฉลากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงกลั่นปี 2554
1 เม.ย. 2554 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
30 มี.ค. 2554 แบบ 56-1
23-29 มี.ค. 2554 Thailand Focus
14 ก.พ. 2554 Analyst Meeting ไตรมาส 4 ปี 2553
9 ก.พ. 2554 ส่งงบการเงินไตรมาส 4 ปี 2553
วันที่ กิจกรรม
29 พ.ย. 2553 Q3/ 2010 Analyst Meeting
16 ส.ค. 2553 Q2/ 2010 Analyst Meeting
31 พ.ค. 2553 Q1/ 2010 Analyst Meeting
วันที่ กิจกรรม
12 พ.ย 2552 SET in The City (12-15 Nov)
10 พ.ย 2552 Analyst Meeting Q3/09 Time:13.45-15.00
10 พ.ย 2552 Release Q3/09 Financial Result and MD&A (Morning)
27 ส.ค. 2552 Analyst Meeting & Site Visit 2009 (25-26 Aug)
13 ส.ค. 2552 Release Q2/09 Financial Result and MD&A
27 พ.ค 2552 Retails SIte Visit 2009
12 พ.ค 2552 Release Q1/09 Financial Result and MD&A
7 พ.ค 2552 Money Expo 2009 (7-10 May)
27 เม.ย. 2552 Shareholders name lists for Site Visit on Website
24 เม.ย. 2552 Lucky draw for Retails Site Visit 2009
19 ก.พ. 2552 Analyst Meeting (Full Year 2008)
19 ก.พ. 2552 Analyst Meeting (Full Year 20008)
13 ม.ค. 2552 Full Year 2008 Performance result
วันที่ กิจกรรม
17 ก.ย. 2551 Thailand Focus (17-19 Sept 08)
14 ส.ค. 2551 Analyst Meeting Q2/08
27 พ.ค 2551 เยี่ยมชมโรงกลั่น
14 พ.ค 2551 Analyst Meeting Q1/08
8 เม.ย. 2551 Money Expo (8-11)
วันที่ กิจกรรม
9 พ.ย 2550 Analyst Meeting Q3/2007 (Grand Hyatt Erawan Bangkok)
11 ต.ค. 2550 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
28 ก.ย. 2550 Date of the share register book closing for the purpose of ascertaining entitlement to dividend
12 ก.ย. 2550 Thailand Focus 2007 (12-14 Sept 07)
24 ส.ค. 2550 Shareholders Day (25-26 Sept 07)
14 ส.ค. 2550 Analyst Meeting Q2/2007
10 เม.ย. 2550 Annual General Meeting of Shareholder 2007
19 มี.ค. 2550 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
22 ก.พ. 2550 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2549
16 ก.พ. 2550 นำส่งงบการเงินประจำปี 2549