ปฎิทินนักลงทุน

เลือกปี  
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
22 พฤศจิกายน งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (Opportunity Day)
20 พฤศจิกายน งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (Analyst Meeting)
23 สิงหาคม งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (Opportunity Day)
17 สิงหาคม งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (Analyst Meeting)
22 พฤษภาคม งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (Opportunity Day)
18 พฤษภาคม งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (Analyst Meeting)
17 กุมภาพันธ์ งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (Opportunity Day)
15 กุมภาพันธ์ งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (Analyst Meeting)
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
10 เมษายน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
22 พฤศจิกายน งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (Opportunity Day)
18 พฤศจิกายน งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (Analyst Meeting)
22 สิงหาคม งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (Opportunity Day)
16 สิงหาคม งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (Analyst Meeting)
20 พฤษภาคม งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (Opportunity Day)
12 พฤษภาคม งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (Analyst Meeting)
24 กุมภาพันธ์ งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (Analyst Meeting)
8 กุมภาพันธ์ งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (Opportunity Day)
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ กิจกรรม
15 กุมภาพันธ์ ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
7 เมษายน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
20 มกราคม Local roadshow: Virtual Meeting ผ่าน Microsoft Team Application จัดโดย Krungsri Securities
22 มกราคม Virtual Conference: Refinery & Petrochemical outlook ผ่าน Microsoft Team Application จัดโดย UOB Kay Hian
5 มีนาคม Virtual meeting: TISCO Energy, Packaging & Utilities Sector Corporate Day ผ่าน ZOOM Application จัดโดย TISCO Securities
18 มีนาคม Virtual Conference: Petroleum Outlook ผ่าน WebEx Application จัดโดย KGI Securities
12 พฤษภาคม Virtual Conference: Keynote Speaker “TOP’s Challenge and Opportunity” ผ่าน ZOOM Application จัดโดย FSSIA
18 -24 พฤษภาคม Local roadshow: Virtual Conference ผ่าน Microsoft Team Application จัดโดย Krungsri Securities 
25 มิถุนายน Virtual Conference : Refinery & Petrochemical outlook ผ่าน Microsoft Team Application จัดโดย UOB Kay Hian
13 กรกฎาคม Local roadshow - Group conference call ผ่าน Zoom Application จัดโดย KTBST Securities
29 กรกฎาคม Special Local Conference call : Alpha Project ผ่าน Microsoft Team application กับ Analys, Funds, Bank
2-5 สิงหาคม Local Roadshow: ALPHA Project via จัดโดย Kiatnakin Phatra Financial Group (KKPS)
23 สิงหาคม Group Conference call with Investors ผ่าน ZOOM application จัดโดย UBS Securities
25 สิงหาคม Thailand Focus 2021 ผ่าน WebEx Application จัดโดย SET
1 ตุลาคม KGI Corporate Day - Theme of “Energy Day” ผ่าน WebEx Application จัดโดย KGI Securities
11 ตุลาคม Group Meeting: JP Morgan ASEAN Energy 1x1 Forum ผ่าน ZOOM Application จัดโดย JP Morgan
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
14 มกราคม Conference with Private Wealth investors ผ่าน WebEx Application จัดโดย Kiatnakin Phatra Securities
15 มกราคม Virtual Conference : ASEAN Energy Day ผ่าน Zoom Application จัดโดย JP Morgan 
19 มกราคม Virtual Roadshow : Thailand C-Suite Corporate Day 2021 ผ่าน Zoom Application จัดโดย CITI
19 กุมภาพันธ์ Group Conference Call with Foreign Investors ผ่าน Zoom Application จัดโดย Maybank Kim Eng
1 มีนาคม Virtual Conference: Thailand Investment ผ่าน WebEx Application จัดโดย Bank of America & Kiatnakin Phatra Securities
21 เมษายน Virtual Meeting: ASEAN Energy Day ผ่าน Zoom Application จัดโดย JP Morgan 
14 กรกฎาคม Virtual Meeting: ASEAN Energy Day ผ่าน Zoom Application จัดโดย JP Morgan
29 กรกฎาคม Special Conference call : Alpha Project ผ่าน Zoom application กับ Foreign Analysts and Funds
23 สิงหาคม Group Conference Call กับ Investors ผ่าน Zoom Application จัดโดย UBS Securities
14 กันยายน Virtual Meeting: 28th Annual CITIC CLSA Flagship Investors’ Forum 2021 ผ่าน ZOOM Application จัดโดย JP Morgan
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
17 กุมภาพันธ์ งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (Analyst Meeting)
23 กุมภาพันธ์ งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (Opportunity Day)
24 มีนาคม งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ)
13 พฤษภาคม งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (Analyst Meeting)
17 พฤษภาคม งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (Opportunity Day)
9 มิถุนายน งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ)
20 สิงหาคม งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (Opportunity Day)
11 พฤศจิกายน งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (Analyst Meeting)
15 พฤศจิกายน งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (Opportunity Day)
24 พฤศจิกายน งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ)
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ กิจกรรม
15 กุมภาพันธ์ ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563
11 พฤษภาคม ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564
10 สิงหาคม ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564
9 พฤศจิกายน ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
7 เมษายน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
14 ม.ค. 2563 Finansia Investment Conference 2020 จัดโดย Finansia Syrus Securities
28 ก.พ. 2563 Tisco Energy & Utilities Corporate Day - Conference Call จัดโดย Tisco Securities
10 เม.ย. 2563 Conference ผ่าน WebEX Application จัดโดย Phatra Securities
17 เม.ย. 2563 Conference ผ่าน Zoom Application จัดโดย Krungsri Securities
22 เม.ย. 2563 Conference ผ่าน Microsoft Team จัดโดย KTB Securities
28 พ.ค. 2563 Conference ผ่าน Zoom Application จัดโดย Kasikorn Securities
27 ส.ค. 2563 Thailand Focus 2020 จัดโดย SET
23-24 ก.ย. 2563 Local Roadshow - Crystal Project จัดโดย UOB Kay Hian
1 ต.ค. 2563 KGI Corporate Day - Theme of “Adaptability of Energy firms post-COVID-19” จัดโดย KGI Securities
5 ต.ค. 2563 VDO Record - Crystal Project จัดโดย Bualuang Securities
14 ต.ค. 2563 J.P. Mogan ASEAN Energy & Infrastructure Day ผ่าน Zoom Application จัดโดย J.P. Mogan
20 พ.ย. 2563 Conference ผ่าน WebEX Application จัดโดย Macquarie Securities
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
3 - 4 มี.ค. 2563 Non Deal Roadshow - Conference Call จัดโดย Credit Suisse
18 มี.ค. 2563 Group Conference ผ่าน Zoom Application จัดโดย CLSA
16 เม.ย. 2563 Non Deal Roadshow ผ่าน WebEX Application จัดโดย DBS Vickers
15 พ.ค. 2563 Group Conference ผ่าน Zoom Application จัดโดย Maybank Kim Eng Securities
29 พ.ค. 2563 SET & CGS-CIMB Virtual Conference 2020 ผ่าน Zoom Application จัดโดย SET & CGS-CIMB Securities
29 มิ.ย. 2563 Morgan Stanley Virtual ASEAN BEST Conference ผ่าน Zoom Application จัดโดย Morgan Stanley
20 ก.ค. 2563 Non Deal Roadshow - Virtual meeting ผ่าน WebEX จัดโดย DBS Vickers
10-11 ก.ย. 2563 Citi’s GEM Conference 2020 ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก จัดโดย Citi
29-30 ก.ย. 2563 Virtual conference Crystal Project with SG / HK / UK Investors จัดโดย UBS Securities
1 ต.ค. 2563 Virtual conerence Crystal Project with US Investors Phatra Securities
23 พ.ย. 2563 Non Deal Roadshow - สำหรับ Taiwanese Investors ผ่าน Bluejeans application จัดโดย Standard Chartered Bank
23 พ.ย. 2563 NDR Session สำหรับ Asian Investors - HSBC ผ่าน WebEX Application จัดโดย Standard Chartered Bank
23 พ.ย. 2563 Non Deal Roadshow - สำหรับ European/UK Investors ผ่าน Bluejeans application จัดโดย Standard Chartered Bank
9 ธ.ค. 2563 Virtual Conference 2020 Asia Pacific Resources Conference ผ่าน WebEx จัดโดย BofA
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
24 ก.พ. 2563 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (Analyst Meeting)
26 ก.พ. 2563 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (Opportunity Day)
25 มี.ค. 2563 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ)
13 พ.ค. 2563 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (Analyst Meeting)
15 พ.ค. 2563 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (Opportunity Day)
12 มิ.ย. 2563 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ)
17 ส.ค. 2563 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (Analyst Meeting)
19 ส.ค. 2563 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (Opportunity Day)
18 พ.ย. 2563 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (Analyst Meeting)
23 พ.ย. 2563 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (Opportunity Day)
25 พ.ย. 2563 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ)
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ กิจกรรม
14 ก.พ. 2563 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562
8 พ.ค. 2563 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563
10 ส.ค. 2563 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563
5 พ.ย. 2563 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
10 มิ.ย. 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
28 ต.ค. 2563 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับโครงการ Crystal Project
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
21 ม.ค. 2562 Finansia Investment Conference 2019 "A Big Step Forward" จัดโดย Finansia Syrus Securities
24 ม.ค. 2562 Thailand Conference 2019 จัดโดย J.P. Morgan
1 ก.พ. 2562 Local Roadshow - ERU Project จัดโดย UOB Kay Hian
26 ก.พ. 2562 Local Roadshow - ERU Project จัดโดย UOB Kay Hian
7 มี.ค. 2562 Local Roadshow - ERU Project จัดโดย Bualuang Securities
8 มี.ค. 2562 dbTISCO Thailand Energy & Utilities Sector Corporate Day จัดโดย dbTisco Securities
2 เม.ย. 2562 Thailand Investment Conference 2019 จัดโดย Phatra Securities and BoAML
17 มิ.ย. 2562 Local Roadshow จัดโดย Krungsri Securities
4 ก.ค. 2562 PTT Group Day จัดโดย SCB Securities
5 ก.ค. 2562 Thai Corporate Day 2019 จัดโดย Bualuang Securities
28 - 29 ส.ค. 2562 Thailand Focus 2019 จัดโดย SET
25 ก.ย. 2562 Krungsri Corporate Day จัดโดย Krungsri Securities
26 ก.ย. 2562 JP Morgan ASEAN Energy & Infrastructure 1x1 Forum จัดโดย J.P. Morgan
4 ต.ค. 2562 PTT Group Dinner Talk 2019 จัดโดย Bualuang Securities
22 ต.ค. 2562 Local Roadshow จัดโดย KGI Securities
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
18 - 19 ก.พ. 2562 Non Deal Roadshow - ERU Project ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Phatra Securities & BoAML
20 ก.พ. 2562 Non Deal Roadshow - ERU Project ประเทศฮ่องกง จัดโดย Phatra Securities & BoAML
21 ก.พ. 2562 Non Deal Roadshow - ERU Project ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก จัดโดย Phatra Securities & BoAML
22 ก.พ. 2562 Non Deal Roadshow - ERU Project ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบอสตัน จัดโดย Phatra Securities & BoAML
4 มิ.ย. 2562 PTT Group Corporate Day ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Macquarie Securities (Thailand)
13 มิ.ย. 2562 Thailand Corporate Day ประเทศฮ่องกง จัดโดย Bualuang Securities & Morgan Stanley
23 - 24 ก.ค. 2562 Non Deal Roadshow ประเทศสหราชอาณาจักร เมืองลอนดอน จัดโดย CITI
22 - 23 ส.ค. 2562 Non Deal Roadshow ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก จัดโดย Standard Chartered
4 - 5 ก.ย. 2562 Citi’s GEM Conference 2019 ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก จัดโดย Citi
10 - 11 ก.ย. 2562 Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Kasikorn Securities
21 - 22 พ.ย. 2562 Morgan Stanley's Eighteenth Annual Asia Pacific Summit ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Morgan Stanley
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
25 ก.พ. 2562 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (Analyst Meeting)
28 ก.พ. 2562 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (Opportunity Day)
18 มี.ค. 2562 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ)
15 พ.ค. 2562 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (Analyst Meeting)
21 พ.ค. 2562 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (Opportunity Day)
6 มิ.ย. 2562 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ)
14 ส.ค. 2562 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (Analyst Meeting)
2 ก.ย. 2562 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (Opportunity Day)
12 พ.ย. 2562 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (Analyst Meeting)
20 พ.ย. 2562 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (Opportunity Day)
20 พ.ย. 2562 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ)
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ กิจกรรม
15 ก.พ. 2562 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561
10 พ.ค. 2562 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562
9 ส.ค. 2562 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562
8 พ.ย. 2562 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
10 เม.ย. 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
1 ก.ค. 2562 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562 - รอบที่ 1
2 ก.ค. 2562 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562 - รอบที่ 2
3 ก.ค. 2562 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562 - รอบที่ 3
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
25 ม.ค. 2561 J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference 2018 จัดโดย J.P. Morgan
23 ก.พ. 2561 Thailand Energy & Petrochem Corporate Day จัดโดย dbTISCO Securities
6 มี.ค. 2561 CGS-CIMB Thailand Corporate Day จัดโดย CGS-CIMB Securities
13 มิ.ย. 2561 Local Roadshow จัดโดย Krungsri Securities
3 ก.ค. 2561 PTT Group Dinner Talk จัดโดย Bualuang Securities
10 - 11 ก.ค. 2561 Local Roadshow for CFP จัดโดย Phatra Securities
1 ส.ค. 2561 Local Roadshow จัดโดย Bualuang Securities
23 ส.ค. 2561 PTT Group Local Roadshow จัดโดย by SCB Securities
30 ส.ค. 2561 Thailand Focus 2018 "The Future is Now" จัดโดย SET
23 พ.ย. 2561 Krungsri Energy and Petrochemical Day จัดโดย Krungsri Securities
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
7 - 8 ก.พ. 2561 Annual Citi Asia Pacific Investor Conference 2018 ประเทศฮ่องกง
12 มี.ค. 2561 Roadshow ประเทศสหราชอาณาจักร เมืองลอนดอน จัดโดย ธนาคาร ANZ, BoAML, Citi และ Standard Chartered
13 มี.ค. 2561 Roadshow ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก จัดโดย ธนาคาร ANZ, BoAML, Citi และ Standard Chartered
14 มี.ค. 2561 Roadshow ประเทศสหราชอาณาจักร รัฐบอสตัน จัดโดย ธนาคาร ANZ, BoAML, Citi และ Standard Chartered
27 มี.ค. 2561 Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Krungsri Securities
7 - 8 มิ.ย. 2561 Non Deal Roadshow ประเทศฮ่องกง จัดโดย UBS Securities
12 ก.ค. 2561 Non Deal Roadshow - CFP Project ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Credit Suisse
13 ก.ค. 2561 PTT Group Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Credit Suisse
19 - 20 ก.ค. 2561 Non Deal Roadshow - CFP Project ประเทศสหราชอาณาจักร เมืองลอนดอน จัดโดย UBS Securities
23 ก.ค. 2561 Non Deal Roadshow - CFP Project ประเทศฮ่องกง จัดโดย UBS Securities
28 พ.ย. 2561 Seventeenth Annual Asia Pacific Summit จัดโดย Morgan Stanley
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
19 ก.พ. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 (Analyst Meeting)
16 มี.ค. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ)
21 มี.ค. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 (Opportunity Day)
15 พ.ค. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (Analyst Meeting)
23 เม.ย. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (Opportunity Day)
17 ส.ค. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 (Analyst Meeting)
22 ส.ค. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 (Opportunity Day)
19 พ.ย. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (Analyst Meeting)
3 ธ.ค. 2561 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (Opportunity Day)
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ กิจกรรม
15 ก.พ. 2561 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และประจำปี 2560
10 พ.ค. 2561 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561
7 ส.ค. 2561 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561
9 พ.ย. 2561 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
11 เม.ย. 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2 ก.ค. 2561 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2561 - รอบที่ 1
4 ก.ค. 2561 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2561 - รอบที่ 2
27 ส.ค. 2561 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สำหรับโครงการ Clean Fuel Project (CFP)
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน – ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
9 ก.พ. 2560 J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference 2017
27 ก.พ. 2560 Deutsche TISCO - Thailand Energy Corporate Day
29 มี.ค. 2560 Local NDR arranged by CIMB Securities
13 มิ.ย. 2560 Local roadshow จัดโดย CNS Corporate Access
30 ส.ค. 2560 Thailand Focus 2017 arranged จัดโดย SET & Phatra & Bank of America
19 ต.ค. 2560 Energy Day จัดโดย KGI Securities (Thailand)
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน – ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
18 - 20 ม.ค. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศไต้หวัน จัดโดย KGI Securities
28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย CITI
4 - 5 พ.ค. 2560 MKE's Invest Asia London 2017 จัดโดย Maybank Kim Eng
11 - 13 มิ.ย. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศฮ่องกง จัดโดย CIMB Securities
4 - 5 ก.ย. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศสหราชอาณาจักร จัดโดย Morgan Stanley
6 - 7 ก.ย 2560 Non Deal Roadshow ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย Deutsche TISCO
4 - 6 ต.ค. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย Krungsri Securities
27 - 28 พ.ย. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศฮ่องกง จัดโดย HSBC
6 - 7 ธ.ค. 2560 Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Phatra Securities & Bank of America Merrill Lynch
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
17 ก.พ. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559
(Analyst Meeting)
2 มี.ค. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559
(Opportunity Day)
17 พ.ค. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
(Analyst Meeting)
26 พ.ค. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
(Opportunity Day)
1 มิ.ย. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
(Opportunity Day) - นักลงทุนต่างประเทศ
16 ส.ค. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560
(Analyst Meeting)
22 ส.ค. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560
(Opportunity Day)
15 พ.ย. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
(Analyst Meeting)
17 พ.ย. 2560 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
(Opportunity Day)
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ กิจกรรม
15 ก.พ. 2560 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559
15 พ.ค. 2560 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
9 ส.ค. 2560 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560
13 พ.ย. 2560 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
7 เม.ย. 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
29 มิ.ย. 2560 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2560 - รอบที่ 1
30 มิ.ย. 2560 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2560 - รอบที่ 2
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน – ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
29 ม.ค. 2559 J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference 2016 (Local Roadshow) ประเทศไทย
7 มี.ค. 2559 SET & CIMB Securities - SET Thai Corporate Day 2016 (Local Roadshow) ประเทศไทย
25 มี.ค. 2559 dbTisco - Thailand Corporate Day (Local Roadshow) ประเทศไทย
1 ก.ย. 2559 Thailand Focus 2016: “A New Growth Strategy” ประเทศไทย
1 ธ.ค. 2559 IR Magazine Awards & Conference ประเทศไทย
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน – ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow & Conference)
วันที่ กิจกรรม
27 - 28 ม.ค. 2559 Credit Suisse - NDR ประเทศสิงคโปร์
24 - 25 ก.พ. 2559 Bualuang Securities - NDR ประเทศฮ่องกง
3 - 4 มี.ค. 2559 RHB OSK - NDR ประเทศมาเลเซีย
3 มิ.ย. 2559 dbTisco - dbAccess Access PTT Day ประเทศสิงคโปร์
6 - 10 มิ.ย. 2559 CIMB Securities - NDR ประเทศสหราชอาณาจักร / ประเทศฝรั่งเศส / ประเทศเยอรมนี
27 - 29 มิ.ย. 2559 Krungsri Securities - NDR / MUFG - NDR Fixed Income ประเทศญี่ปุ่น
18 - 21 ก.ค. 2559 SET & Maybank Kim Eng - SET Thailand Conference 2016 ประเทศสหรัฐอเมริกา
25 ก.ค. 2559 Bualuang Securities & Morgan Stanley - Thai Corporate Day ประเทศฮ่องกง
26 ก.ค. 2559 Bualuang Securities & Morgan Stanley - Thai Corporate Day ประเทศสิงคโปร์
21 - 22 พ.ย. 2559 BNP Paribas - NDR ประเทศฮ่องกง
29 - 30 พ.ย. 2559 UOB Kay Hian - NDR ประเทศสิงคโปร์
6 - 7 ธ.ค. 2559 Fixed Income - NDR ประเทศสิงค์โปร์
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
18 พ.ย. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (Opportunity Day)
11 พ.ย. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (Analyst Meeting)
15 ก.พ. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558 (Analyst Meeting)
3 มี.ค. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558 (Opportunity Day)
13 พ.ค. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (Analyst Meeting)
24 พ.ค. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (Opportunity Day)
15 ส.ค. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559 (Analyst Meeting)
23 ส.ค. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559 (Opportunity Day)
11 พ.ย. 2559 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (Analyst Meeting)
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ กิจกรรม
12 ก.พ. 2559 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558
9 พ.ค. 2559 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559
8 ส.ค. 2559 ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
7 เม.ย. 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
30 มิ.ย. 2559 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2559 - รอบที่ 1
1 ก.ค. 2559 กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2559 - รอบที่ 2
16 - 17 ก.ย. 2559 นักวิเคราะห์และนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการเครือไทยออยล์ ประจำปี 2559
วันที่ กิจกรรม
20 พ.ย. 2558 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (Opportunity Day)
24 ส.ค. 2558 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 (Opportunity Day)
18 ส.ค. 2558 Analyst Meeting ไตรมาส 2 ปี 2558
22 พ.ค. 2558 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 (Opportunity Day)
19 พ.ค. 2558 Analyst Meeting ไตรมาส 1 ปี 2558
26 ก.พ. 2558 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2557 (Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
19 พ.ย. 2557 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557 (Opportunity Day)
20 ส.ค. 2557 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557 (Opportunity Day)
21 พ.ค. 2557 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557 (Opportunity Day)
5 มี.ค. 2557 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2556 (Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
28 พ.ย. 2556 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556 (Opportunity Day)
3 ก.ย. 2556 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556 (Opportunity Day)
1 พ.ค. 2556 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556 (Opportunity Day)
21 ก.พ. 2556 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2555 (Opportunity Day)
วันที่ กิจกรรม
16-17 พ.ย. 2555 โครงการเยี่ยมชมโรงกลั่นปี 2554 สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย ปี 2555
10 ส.ค. 2555 Analyst Meeting ไตรมาส 2 ปี 2555
26 ก.ค. 2555 โครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลานสานสัมพันธ์ชุมชน
30 เม.ย. 2555 วันจ่ายเงินปันผล
5 เม.ย. 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
24 ก.พ. 2555 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554 (Opportunity Day)
23 ก.พ. 2555 ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
15 ก.พ 2555 Analyst Meeting ไตรมาส 4 ปี 2554
วันที่ กิจกรรม
17 พ.ย. 2554 งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554 (Opportunity Day)
11 พ.ย. 2554 Analyst Meeting ไตรมาส 3 ปี 2554 (Tentative)
24-27 พ.ย. 2554 SET in the City 2011
9 พ.ย. 2554 ส่งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2554 (Tentative)
30 ก.ย. 2554 วันจ่ายเงินปันผล
14 ก.ย. 2554 ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
10 ส.ค. 2554 Analyst Meeting ไตรมาส 2 ปี 2554
9 ส.ค. 2554 ส่งงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2554 (Tentative)
4 ก.ค. 2554 โครงการเยี่ยมชมโรงกลั่นปี 2554 สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย ปี 2554 ครั้งที่ 2
30 มิ.ย. 2554 โครงการเยี่ยมชมโรงกลั่นปี 2554 สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย ปี 2554 ครั้งที่ 1
24 พ.ค. 2554 Analyst Meeting ไตรมาส 1 ปี 2554
12-15พ.ค. 2554 มหกรรมหารเงิน 2554
11 พ.ค. 2554 ส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2554
10 พ.ค. 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงกลั่นปี 2554 บน Website
29 เม.ย. 2554 จับฉลากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงกลั่นปี 2554
1 เม.ย. 2554 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
30 มี.ค. 2554 แบบ 56-1
23-29 มี.ค. 2554 Thailand Focus
14 ก.พ. 2554 Analyst Meeting ไตรมาส 4 ปี 2553
9 ก.พ. 2554 ส่งงบการเงินไตรมาส 4 ปี 2553
วันที่ กิจกรรม
29 พ.ย. 2553 Q3/ 2010 Analyst Meeting
16 ส.ค. 2553 Q2/ 2010 Analyst Meeting
31 พ.ค. 2553 Q1/ 2010 Analyst Meeting
วันที่ กิจกรรม
12 พ.ย 2552 SET in The City (12-15 Nov)
10 พ.ย 2552 Analyst Meeting Q3/09 Time:13.45-15.00
10 พ.ย 2552 Release Q3/09 Financial Result and MD&A (Morning)
27 ส.ค. 2552 Analyst Meeting & Site Visit 2009 (25-26 Aug)
13 ส.ค. 2552 Release Q2/09 Financial Result and MD&A
27 พ.ค 2552 Retails SIte Visit 2009
12 พ.ค 2552 Release Q1/09 Financial Result and MD&A
7 พ.ค 2552 Money Expo 2009 (7-10 May)
27 เม.ย. 2552 Shareholders name lists for Site Visit on Website
24 เม.ย. 2552 Lucky draw for Retails Site Visit 2009
19 ก.พ. 2552 Analyst Meeting (Full Year 2008)
19 ก.พ. 2552 Analyst Meeting (Full Year 20008)
13 ม.ค. 2552 Full Year 2008 Performance result
วันที่ กิจกรรม
17 ก.ย. 2551 Thailand Focus (17-19 Sept 08)
14 ส.ค. 2551 Analyst Meeting Q2/08
27 พ.ค 2551 เยี่ยมชมโรงกลั่น
14 พ.ค 2551 Analyst Meeting Q1/08
8 เม.ย. 2551 Money Expo (8-11)
วันที่ กิจกรรม
9 พ.ย 2550 Analyst Meeting Q3/2007 (Grand Hyatt Erawan Bangkok)
11 ต.ค. 2550 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
28 ก.ย. 2550 Date of the share register book closing for the purpose of ascertaining entitlement to dividend
12 ก.ย. 2550 Thailand Focus 2007 (12-14 Sept 07)
24 ส.ค. 2550 Shareholders Day (25-26 Sept 07)
14 ส.ค. 2550 Analyst Meeting Q2/2007
10 เม.ย. 2550 Annual General Meeting of Shareholder 2007
19 มี.ค. 2550 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
22 ก.พ. 2550 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2549
16 ก.พ. 2550 นำส่งงบการเงินประจำปี 2549