ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายวางแผนการเงิน

อีเมล: ir@thaioilgroup.com ดูภาพขยาย
โทรศัพท์: +66(0) 2797-2961 (direct),
+66(0) 2797-2999, +66(0) 2299-0000
ต่อ 42060-42063
โทรสาร: +66(0) 2797-2977-8
ที่อยู่บริษัท : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ดูภาพขยาย
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์  
* ชื่อ-นามสกุล
* อีเมล์
* รายละเอียด
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้
 
  หมายเหตุ: * กรุณากรอกทุกช่องที่มีเครื่องหมาย