ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท นักวิเคราะห์ อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) Saknarin Sasanonda
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) Nalinrat Kittikumpolrat
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) Suppata Srisuk
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) Sornchai Pitthayaprug
บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด Amornrat Cheevavichawalkul
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด Naphat Chantaraserekul
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด Paworamon Suvarnatemee
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) Panuwat Nivedmarintre
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด Duladeth Bik
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) Kwanwaree Apichartsataporn
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Kaweewit Thawilwithayanon
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Komsun Suksumrun
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Jakapong Chawengsri
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด Nopporn Chaykaew
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด Patcharin Karsemarnuntana
บริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด Kaushal Ladha
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Thanick Guntapong
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Athipu Visavaveja
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด Chaipat Thanawattano
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) Yupapan Polpornprasert
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tanaporn Visaruthaphong
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด Parinth Nikornkittikosol
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) Suwat Sinsadok
บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จํากัด Naree Apisawaittakan
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) Kavee Chukitkasem
JP Morgan Sumedh Y Samant
Morgan Stanley Mayank Maheshwari
CITI Oscar Yee

ที่มา: Bloomberg และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2566