ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท นักวิเคราะห์ อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) Saknarin Sasanonda
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) Chairat Kongsoonthorn
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) Nalinrat Kittikumpolrat
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด Benjaphol Suthwanish
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด Pannawitch Ritthasirhinan
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) Suppata Srisuk
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) Sornchai Pitthayaprug
บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด Amornrat Cheevavichawalkul
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด Kannika Siamwalla
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Sittidath Prasertrungruang
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด Paworamon Suvarnatemee
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด Duladeth Bik
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) Suwat Sinsadok
HSBC Thomas C HILBOLDT
JP Morgan Ajay Mirchandani
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Jakapong Chawengsri
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด Nopporn Chaykaew
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) Naphat Chantaraserekul
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Kaweetit Thawilwitthayanon
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด Patcharin Karsemarnuntana
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) Nathakorn Sripufai
บริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด Yupapan Polpornprasert
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Kaushal Ladha
Morgan Stanley Mayank Maheshwari
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Komsun Suksumrun
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Naree Apisawaittakan
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด Chaipat Thanawattano
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) Chak Reungsinpinya
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด Wattana Punyawattanakul
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด Ekkarin Wongsiri
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Piyanan Panichkul
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tanaporn Visaruthaphong
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด Parinth Nikornkittikosol

ที่มา: Bloomberg และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564