เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: TOP สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 56.75 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 6,130,520
เปลี่ยนแปลง: +0.75 % เปลี่ยนแปลง: 1.34%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 56.75 / 201,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 57.00 / 328,700
วันก่อนหน้า: 56.00 ราคาเปิด: 56.75
ช่วงราคาระหว่างวัน: 56.50 - 57.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 42.50 - 61.50
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2565 12:29
เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท) (%)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)