เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: TOP สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 50.50 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 9,503,711
เปลี่ยนแปลง: -1.00 % เปลี่ยนแปลง: -1.94%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 50.25 / 403,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 50.50 / 10,400
วันก่อนหน้า: 51.50 ราคาเปิด: 51.00
ช่วงราคาระหว่างวัน: 49.50 - 51.25 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 42.25 - 60.25
ปรับปรุงเมื่อ: 07 ธันวาคม 2566 16:39
เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท) (%)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)